Ngành nghề kinh doanh của chúng tôi
Lĩnh vực kinh doanh của CJV.

Công ty

Công ty TNHH xây dựng CJV cung cấp chất lượng và dịch vụ tốt nhất dựa trên công nghệ tốt nhất. Kể từ khi thành lập, nó đã tham gia vào thị trường dựa trên lòng dũng cảm bất khuất và tinh thần thách thức, và đã được công nhận về công nghệ và chuyên môn của mình trong các công trường xây dựng trong và ngoài nước.

Hiệu suất
chính
Giới thiệu hoạt động chính của Công ty TNHH xây dựng CJV

Xem thêm bản ghi
Ngành nghề kinh doanh

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình

Thông báo      Tin tức doanh nghiệp / Tin tức về giải thưởng hợp đồng