Ngành nghề kinh doanh của CJV

Dịch vụ của chúng tôi

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Cẩu lắp dựng thiết bị hạng nặng

Cẩu lắp dựng thiết bị hạng nặng

Cẩu lắp dựng thiết bị hạng nặng

Cẩu lắp dựng thiết bị hạng nặng

Lắp đặt

Cẩu lắp đặt

Cẩu lắp đặt

Cẩu lắp đặt

Cẩu lắp đặt

Cẩu lắp đặt

Cẩu lắp đặt

Cẩu lắp đặt

Cẩu lắp đặt

Cẩu lắp đặt

Cẩu lắp đặt

Cẩu lắp đặt

Cẩu lắp đặt

Phạm vi dịch vụ

Kế hoạch gia cố bằng 
AutoCAD

Tính toán khả năng chịu lực của đất bằng phần mềm (LICCON, GBPE, CRANE MANAGER)

Vận chuyển hạng nặng

Nâng nặng

Khuyến nghị về nền tảng làm việc Chuẩn bị nền tảng làm việc – Bởi khách hàng

Lập kế hoạch khổ luyện

  • Lựa chọn cần trục chính
  • Lựa chọn phương pháp nối đuôi
  • Lựa chọn công cụ làm giàn
  • Tính toán phân phối tải
  • Tính toán hệ số an toàn