Nâng hạng nặng, Cơ khí, Cho thuê

NSRP Project and Petrochemical Complex
Country: Nghi Son industrial , Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Package: Piling Work
Period: Jan/2014- Dec/2014
Client: NSRP Project and Petrochemical Complex

NSRP Project and Petrochemical Complex
Country: Nghi Son industrial , Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Package: Heavy Lift Work
Period: Jan/2015- Aug/2016
Client: NSRP Project and Petrochemical Complex
NSRP Project and Petrochemical Complex
Country: Nghi Son industrial , Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Package: Preassembly of Marine Piperack
Period: June/2015- Nov/2015
Client: NSRP Project and Petrochemical Complex
Mong Duong II Coal Fire Power Project
Country: Mong Duong Ward , Cam Pha Town, Quang Ninh Province
Package: Piling Work
Period: March/2011- Dec/2012
Client: AES
HSVC OL1
Country: Lô 01-CN 08CN Khu công nghiệp Cái Mép, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Package: Vũng Tàu
Period: 05/03/2020
Client: AES